Privacyvoorwaarden

ABD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ABD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Gegevens onderneming

De verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ABD Renault, Jade 1 te Drachten. ABD Renault is ingeschreven in het Handelsregister onder KVK-nummer 01098330. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons telefoonnummer 0512 515 615 (Drachten), 0513 650 222 (Heerenveen), 0582 663 555 (Leeuwarden) of via ons e-mailadres [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

ABD verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ABD verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ABD verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ABD bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ABD verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Rechten algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang;
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover:
- je de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heb je het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd,actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

 

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien je zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jouw verstrekte gegevens om je conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van je toestemming te sturen. Je kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »